PODMÍNKY POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK KOLEGIO

Společnost kolegio d.o.o. umožňuje používat služby a obsah, který www.koleg.io/cz vysílá za těchto podmínek. Předpokládá se, že uživatelé webové stránky www.koleg.io/cz a všech přidružených stránek a služeb spadajících do domény koleg.io/cz jsou vždy seznámeni s těmito podmínkami používání a plně je chápou a akceptují.

Poukazujeme na naše Zásady ochrany osobních údajů, které obsahují naše povinnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů.

 

PŘIJETÍ PODMÍNEK POUŽITÍ

Společnost kolegio d.o.o, se sídlem Voćarska cesta 20, Záhřeb, Chorvatsko vlastní a spravuje tuto webovou stránku, ke které má uživatel přístup podle těchto Podmínek Používání.

PŘED POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY POUŽITÍ. POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO POUŽITÍ JAKÉKOLI ČÁSTI TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, JEJÍ OBSAHU NEBO SLUŽEB SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ A JEJICH PRACOVNÍ. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI POUŽITÍ, NESMÍTE POUŽÍVAT OBSAH ANI SLUŽBY TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY.

 

ZMĚNY V PODMÍNKÁCH POUŽITÍ

Společnost kolegio d.o.o. si vyhrazuje právo změnit, nahradit nebo zrušit vzhled, obsah a podmínky používání webové stránky www.koleg.io/cz, jakož i jakékoli služby a podstránky, které jsou nedílnou součástí webové stránky koleg.io/cz, a to bez předchozího upozornění nebo jakékoliv rozvahy.

Pokud se jedná o takovou změnu, kterou lze považovat za nezbytnou, kolegio d.o.o upozorní uživatele e-mailem. Společnost kolegio d.o.o. má pravomoc posoudit, co se za zásadní změnu považuje, a bude jednat v dobré víře a s péčí dobrého podnikatele. Je vaší zodpovědností seznámit se s těmito změnami. Opětovné využívání obsahu a služeb obsažených na této stránce po zveřejnění podstatných změn představuje váš souhlas s danými změnami.

 

OBSAH A SLUŽBY

Za předpokladu, že uživatel tyto podmínky v jejich celistvosti akceptuje, kolegiem d.o.o. umožňuje uživateli používat určitý obsah a služby, které jsou podrobněji popsány na samotné stránce.

Souhlasem s těmito podmínkami uživatel souhlasí s tím, že obsah a služby webové stránky www.koleg.io/cz budou obsahovat reklamy, oznámení, zprávy administrátora a podobné zprávy nutné k pravidelné informování návštěvníka / uživatele stránky a normálním fungování všech služeb a obsahu internetové stránky koleg.io/cz.

Společnost kolegio d.o.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, pozastavit, odložit a ukončit zobrazování nebo poskytování jakéhokoli obsahu, služeb a / nebo webových stránek z jakéhokoli důvodu, a to bez předchozího upozornění. Společnost kolegio d.o.o. má také právo bez předchozího upozornění omezit přístup k určitým službám, obsahu a jejich částem.

 

REGISTRACE UŽIVATELE

V procesu registrace je poživatel povinen poskytnout správné, úplné a platné informace nezbytné pro jeho registraci. Protiopatření budou považovány za porušení těchto podmínek používání a takové chování může vést k okamžitému smazání účtu uživatele.

Společnost kolegio d.o.o. si vyhrazuje právo odmítnout registraci, jakož i zrušit nebo odmítnout přístup k účtu a / nebo jedné nebo více službám, pro jakéhokoliv registrovaného uživatele, a to bez předchozího upozornění a / nebo vysvětlení.

Uživatel je povinen uchovávat informace o svém účtu v bezpečí a je plně zodpovědný za jakékoli škody způsobené neoprávněným použitím svého účtu, jakož i za jakýkoliv obsah zveřejněný pod svým uživatelským jménem.

Ukončením registrace uživatel přebírá odpovědnost za veškeré aktivity způsobené používáním webové stránky koleg.io/cz.

 

CHOVÁNÍ UŽIVATELE

Podmínkou používání je souhlas s tím, že nebudete používat obsah a / nebo služby webové stránky společnosti koleg.io/cz způsobem, který je nezákonný a / nebo je v rozporu s podmínkami používání, nebo pro účely, na které webová stránka koleg.io/cz není určena.

Uživatel souhlasí zejména s tím, že nebude používat obsah a služby webové stránky koleg.io/cz na:

  • podnikání kroků, které by vystavily nadměrnou a nepřiměřenou zátěž na infrastrukturu webové stránky koleg.io/cz, a / nebo které by zasahovaly a / nebo by mohly zasahovat do fungování webové stránky koleg.io/cz, a / nebo obcházet jakákoli opatření na ochranu, nebo omezení přístup na webovou stránku koleg.io/cz;
  • prodávat nebo přenášet své kódy na jinou osobu.

Máme právo kdykoli zrušit kód jakéhokoliv uživatele nebo jeho profil, pokud takový uživatel nesplňuje kteroukoli z podmínek.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Obsah a služby na stránkách koleg.io/cz jsou chráněny autorským právem. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu kolegio d.o.o. se takový obsah a služby nesmějí rozmnožovat, jakýmkoliv způsobem šířit na komerční účely, ani žádným způsobem, který by mohl poškodit kolegiem d.o.o. nebo jakoukoliv jinou třetí stranu.

Obsah a služby zveřejněné na internetové stránce koleg.io/cz lze použít pouze na individuální potřeby uživatelů v souladu s následujícími podmínkami:

  • uživatel používá obsah a služby na vlastní riziko;
  • uživatel může používat obsah a služby jen s ohledem na autorská práva a práva související s webovými stránkami koleg.io/cz a třetími stranami;
  • veškerý obsah a materiály použité kolegio d.o.o, pokud je to možné, musí obsahovat viditelné autorská práva, ochranné známky, loga a podobně;
  • pokud jde o obsah a materiál používaný webovou stránkou koleg.io/cz, pokud je to možné, musí být uvedeno: “Copyright © 2019 kolegio, Všechna práva vyhrazena.”
  • jakékoliv prohlížení obsahu a služeb, nebo jakékoliv jiné používání obsahu a služeb na webové stránce koleg.io/cz znamená, že uživatel s těmito podmínkami souhlasí.

 

KOMPENZACE

Uživatel bude kompenzovat škody a nebude za ně odpovědný ani nebude požadovat odměnu od společnosti kolegio d.o.o, její zakladatelů, klientů, dodavatelů vybavení a zaměstnance, pokud daná škoda vyplývá z přístupu uživatele na webovou stránku koleg.io/cz, použití jejího obsahu a služeb, porušení podmínek použití – uživatelem nebo třetí stranou pomocí jeho uživatelského účtu nebo porušením práv duševního vlastnictví, autorských práv as nimi souvisejícími právy.

 

ODVOLÁNÍ

Uživatel potvrzuje svůj souhlas, že společnost kolegio d.o.o. nemá žádnou moc ani povinnost podniknout jakékoliv kroky ani nést odpovědnost ani není povinna podniknout žádné kroky a nést odpovědnost za následující faktory:

 

  • vliv obsahu a služeb na webové stránce koleg.io/cz na uživatele;
  • způsob, jakým si uživatelé interpretují obsah a služby na webové stránce koleg.io/cz;
  • akce, které uživatel přijme nebo by mohl přijmout pod vlivem obsahu a služeb dostupných na webové stránce koleg.io/cz.

Získáním propagačního kódu nebo přístupem nebo vyloučením prostřednictvím našich stránek berete na vědomí, že taková nabídka nebo zleva podléhá podmínkám třetích stran a je vaší odpovědností prohlédnout si takové podmínky před vstupem do jakékoli transakce s touto třetí stranou.

Informace o vás zpracováváme podle našimi zásadami ochrany osobních údajů. Používáním naší webové stránky souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechny poskytnuté informace jsou pravdivé.

Dodavatel třetí strany, společnost Google, používá cookies k provádění služby Google Analytics.

 

NEÚČINNOST A PLATNÉ PRÁVO

Pokud se zjistí, že ustanovení těchto podmínek je neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na uplatňování ostatních podmínek.

Uživatel není oprávněn tyto podmínky používat, přenášet ani poskytovat sublicenci bez předchozího písemného souhlasu kolegio d.o.o.

Společnost kolegio d.o.o. je oprávněna tyto podmínky používat, přenášet nebo licencovat bez předchozího upozornění.

Tyto podmínky podléhají pozitivním právním předpisům Chorvatské republiky, v souladu s nimiž jsou vypracovány.

V případě sporu se použije platné právo Chorvatské republiky.

V případě sporu bude příslušným soudem příslušný soud v Záhřebu.

Děkujeme, že používáte webovou stránku koleg.io/cz!

 

Přihlásit se

Registrace


Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci. Zašleme vám odkaz pro nastavení hesla.

Nejprve se musíte přihlásit

Nejprve se musíte přihlásit

Nejprve se musíte přihlásit